Martekonferansen

Om Martekonferansen 2009

Martekonferansen 2011 arrangeres i år for 9. gang, og dens overordnede målsetting er å bidra til nettverksbygging, inspirasjon og kunnskapsdeling.

Konferansen er åpen for alle, med hovedmålgruppe kvinner i ledelse og næring.

Også i år setter vi av god tid til møtebooking, som er en form for speed-dating, hvor deltakerne får anledning til å utveksle erfaringer og knytte relasjoner med andre i samme bransje eller på tvers. Her kan mye spennende skje! Deltakere fra tidligere Martekonferanser kjenner til denne møteformen, og har gjennom evalueringer nærmest stilt krav om at dette skal være en gjentakende aktivitet under Martekonferansene. Vi imøtekommer dette også i år. Les mer om møtebookinga her.

Martekonferansen arrangeres av Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune. Den første konferansen gikk av stabelen allerede i 1993, og i år arrangeres den for 9. gang.

Martekonferansen planlegges, gjennomføres og finansieres i et samarbeid mellom:

  • Troms Fylkeskommune
  • Innovasjon Norge
  • Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen

 

Styringsgruppa for Martekonferansen 2011 har følgende medlemmer:

  • Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge, tlf: 77 60 61 28, e-post
  • Tove Forså, Innovasjon Norge, e-post:           
  • Vigdis A. Nilsen, Troms Fylkeskommune, e-post:
  • Siv Mari Eilertsen, Fylkesmannen i Troms v/Landbruksavdelingen, e-post:

 

Prosjektledelsen for Martekonferansen 2011:
Annette Kvandahl Johansen, tlf  480 980 54

 


 
-
Publiseringsløsning: PublishON