Martekonferansen
Marte 2007

Om Martekonferansen 2007

 

Martekonferansen 2007 arrangeres i år for 7. gang, og dens overordnede målsetting er å bidra til nettverksbygging, inspirasjon og kunnskapsdeling.

Konferansen er åpen for alle, med hovedmålgruppe kvinner i ledelse og næring.

Også i år setter vi av god tid til møtebooking, som er en form for speed-dating, hvor deltakerne får anledning til å utveksle erfaringer og knytte relasjoner med andre i samme bransje eller på tvers. Her kan mye spennende skje! Deltakere fra tidligere Martekonferanser kjenner til denne møteformen, og har gjennom evalueringer nærmest stilt krav om at dette skal være en gjentakende aktivitet under Martekonferansene. Vi imøtekommer dette også i år. Les mer om møtebookinga her.

Martekonferansen arrangeres av Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune. Den første konferansen gikk av stabelen allerede i 1993, og i år arrangeres den for 7. gang.

Martekonferansen planlegges, gjennomføres og finansieres i et samarbeid mellom:

 • Troms Fylkeskommune
 • Innovasjon Norge
 • Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen

 

Styringsgruppa for Martekonferansen 2007 har følgende medlemmer:

 • Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge, tlf: 77 60 61 28, e-post
 • Tove Forså, Innovasjon Norge, e-post:             
 • Vigdis A. Nilsen, Troms Fylkeskommune, e-post:
 • Zølvi Pedersen, Yoga 123, e-post:

Kreativ gruppe for Martekonferansen 2007 har følgende medlemmer:

 • Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge, tlf: 77 60 61 28, e-post
 • Tove Forså, Innovasjon Norge, e-post:
 • Zølvi Pedersen, Yoga 123, e-post:
 • Elisabeth H. Bakkelund, Norges Forskningsråd Tromsø, e-post:             
 • Adrianne Ubeda, Holm Shipping, e-post:
 • Kari Riddervold, Sparebanken Nord-Norge Invest AS, e-post:
 • Lillian M. Sund, Sund Raad AS, e-post:
 • Lene Foss, Norges Fiskerihøyskole - Universitetet i Tromsø, e-post:
 • Wenche Pedersen, Senja Næringshage, e-post:

Prosjektledelsen for Martekonferansen 2007:
Ibis IKT as ved Wenche Karlstad, tlf  909 36 539, e-post 

 


 
-
Marte 2007 Marte 2007
Publiseringsløsning: PublishON