Martekonferansen
Marte 2005

Martekonferansen 2005

Fotograf: Tove Forså, Innovasjon Norge

Martekonferansen arrangeres av Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune. Den første konferansen gikk av stabelen allerede i 1993 , og i år arrangeres den for 6.gang.

Martekonferansen 2005 er for og om "Kvinner i ledelse og næring". Mer enn noensinne er fokus i samfunn og arbeidsliv satt på kvinner og karriere, kvinner inn i styrer og kvinner med makt. Både kvinner og menn etablerer og driver bedrifter og innehar lederposisjoner, kvinner dog i mindre grad enn menn. Martekonferansen stiller spørsmål om det er slik vi vil ha det.

Målet med konferansen er å presentere gode eksempler på kvinner og karriere, utforde sentrale næringslivsaktører på problemstillingen, i tillegg til å presentere konkrete forskningsresultater som kan belyse temaet.

Et viktig mål for konferansen er også nettverksbygging. Dette ønsker vi å ivareta gjennom møteplassen, som Martekonferansen i seg selv representerer, i tillegg til at det er satt av god tid til møtebooking.

Martekonferansen planlegges, gjennomføres og finansieres i et samarbeid mellom:

 • Troms Fylkeskommune
 • Innovasjon Norge
 • Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen

Styringsgruppa for Martekonferansen 2005 har følgende medlemmer:

 • Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge, tlf: 77 60 61 28, e-post
 • Tove Forså, Innovasjon Norge, e-post:       
 • Siv Eilertsen; Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelinga,e-post:         
 • Kristin Vangdal, Sparebank1 Nord-Norge, e-post:
 • Elisabeth Bakkelund, Norges forskningsråd, e-post:
 • Maren Anne Ross, Siemens, e-post:
 • Vigdis A.Nilsen, Troms Fylkeskommune, e-post:
 • Adrianne Ubeda, Holm Shipping, e-post:
 • Lillian M. Sund, Harstad Utviklingsselskap, e-post:


Prosjektledelsen for Martekonferansen 2005 innehas av Ibis IKT as ved Turid Aspenes,
tlf  92 25 77 74, e-post  


 
-
Publiseringsløsning: PublishON