Martekonferansen
Program 2003
TORSDAG 23. OKTOBER
10:00 - 11:00 Registrering
11:00 - 11:20 Åpning
ved møteleder Maren Anne Ross (Siemens)
11:20 - 13:10 Kvinnelig lederskap - er det egnet for morgendagens utfordringer?
Ingebrigt Steen Jensen
13:10 - 14:00 Lunsj
14:00 - 15:15 1+1=3: Relasjonsbygging - i organisasjoner og nettverk
Sylvi Barman-Jenssen, KPMG
15:15 - 15:45 Kaffe m/forfriskninger
15:45 - 16:45 Dine viktigste sysaker i utøvelse av godt lederskap
Berit Ovesen, Akershus Universitetssykehus
16:45 - 17:00 Avslutning
ved møteleder
19:00 Festmiddag med underholdning
 
FREDAG 24. OKTOBER
08:30 - 08:45 Åpning
ved møteleder
08:45 - 09:30 Suksessfaktorer for en liten bedrift på yttersia
Espen Aronsen, Aron Mat AS
09:30 - 09:40 Kaffe
09:40 - 10:30 Fra drøm til virkelighet
Inger-Lise Brones og Kristin Nymo
10:30 - 13:00 Møtebooking og lunsj
13:00 - 15:00 Påfyll til livets krukke...
Ragnhild Grødahl
15:00 - 15:15 Avslutning
ved møteleder
-
Publiseringsløsning: PublishON