Martekonferansen
Om Marte

Om Martekonferansen 2013

Martekonferansen arrangeres i år for 10. gang, og dens overordnede målsetting er å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging og inspirasjon.

Konferansen er åpen for alle, med hovedmålgruppe kvinner i ledelse og næring.

Årets konferanse har fokus på ledelse, trender og  hvordan man ivaretar fremtidens medarbeidere. Martekonferansen byr også på friske foredrag om kundeperspektiv og kundebehandling. Lokale gründere vil dele historier om hvordan de håndterer nasjonale og internasjonale kunder. Det blir inspirasjon, foredrag om sjølvaste livet og ikke minst toner fra Hekla Stålstrenga.

Også i år setter vi av  tid til møtebooking, som er en form for speed-dating, hvor deltakerne får anledning til å utveksle erfaringer og knytte relasjoner med andre i samme bransje eller på tvers. Her kan mye spennende skje! Deltakere fra tidligere Martekonferanser kjenner til denne møteformen, og har gjennom evalueringer nærmest stilt krav om at dette skal være en gjentakende aktivitet under Martekonferansene. Vi imøtekommer dette også i år. Les mer om møtebookinga her.

Martekonferansen planlegges, gjennomføres og finansieres i et samarbeid mellom:

  • Troms fylkeskommune
  • Innovasjon Norge
  • Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen

 Styringsgruppa for Martekonferansen 2013 har følgende medlemmer:

  • Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge, tlf: 77 60 61 28, e-post
  • Tove Forså, Innovasjon Norge, e-post: tove.forsa@innovasjonnorge.no       
  • Vigdis A. Nilsen, Troms fylkeskommune, e-post:
  • Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelinga, e-post:

Prosjektledelsen for Martekonferansen 2013:

  • Vigdis Johnsen, PwC, 95 26 14 08
  • Linda Marie Tollefsen, PwC, 95 26 28 87

E-post:


 
-
Om Marte Om Marte
Publiseringsløsning: PublishON