Martekonferansen
Foredragsholdere 2007

Foredragsholdere Martekonferansen 2007

Vi har vært heldige...her ser du noen av foredragsholdere som kommer på Martekonferansen 2007. Vi vil publisere flere foredragsholdere etter hvert som det er klart. Følg med...


 

Inger-Gunn Sande - Møteleder

Inger-Gunn Sande

Inger-Gunn Sande er medeier og kreativ leder i Nordnorsk Kommunikasjon AS. Byrået har kontor i Tromsø og i Brønnøysund, og hadde bl.a. PR-ansvaret for Mandelakonserten.

Sande var i fjor engasjert som kommunikasjonsdirektør for Eksportutvalget for fisk. Hun er utdannet journalist og har mer enn 20 år bak seg i NRK, der hun jobbet som redaksjonssjef, profilert programleder, og journalist.

Sande har lang ledererfaring. Hun var bl.a. programleder i "Halvsju", "Sommeråpent", "Her og Nå" og "Helg i solnedgang", og sentral i styringen av prosjektet "Eldrebølgen". Inger-Gunn holder kurs og foredrag i mediehåndtering og kommunikasjon, og er opptatt av at kvinner skal bli mer synlige, både i media og ellers i samfunnet.

Forøvrig er Inger-Gunn engasjert, utålmodig, direkte og lettflirt - liker fesk og fjell.

"Så snart en kvinne tenker noenlunde raskt, kalles det intuisjon"
- Barbro Alving


 

Marie Louise Tank - Skuespiller og pedagog

Historiefortelling er mer enn eventyr...

Marie Louise TankMarie Louise Tank er en svært etterspurt foredrags- og kursholder blant annet innenfor historiefortelling.

Hun kommer til årets martekonferanse og skal holde foredrag om hvordan vi kan oversette strategisk materiale til historiefortellende form.

"Mennesket er et kulturelt dyr"

Se gjerne Marie Louise Tanks egen hjemmeside, www.marielouisetank.no


 

Bente Slåtto Steien - Daglig leder

Bente Slåtto Steien er daglig leder i Heli-Team, som er et nord-norsk helikopterselskap etablert i Harstad.

Selskapet ble grunnlagt utfra gründervirksomhet i 1988, og er i dag det ledende selskapet på det nord-norske innenlandsmarkedet. Heli-Team tilbyr tjenester for privatpersoner, firmaer og offentlig etater.

Heli-Team ønsker å delta aktivt i samfunnsutviklingen i nord, og har som visjon;

"Heli-Team - vi løfter for Nord-Norge!"

Du finner mer informasjon om Heli-Team på deres hjemmeside, www.heliteam.no


 

Beine Banana - Maryon Eilertsen, skuespiller og kursholder

Fotograf: Ola RøeBeine Banana er en nordnorsk utgave av det svenske teateruttrykket Raka Bananer - et begrep som ganske enkelt betyr at nå går vi rett på sak.

Beine Banana er Maryon Eilertsens alter ego når hun ikke arbeider som skuespiller ved Hålogaland Teater. Maryon ble uteksaminert ved Statens teaterskole i 1974, og har siden arbeidet som skuespiller ved Nationaltheatret, Nordland Teater, vært teatersjef ved Haugesund Teater - men flest år har vært som skuespiller ved Hålogaland Teater i Tromsø.

Du finner mer informasjon om Beine Banana på hjemmesiden, www.beinebanana.no


 

Zølvi Pedersen - yogalærer med tanke for pust

Bevissthetskommunikasjon - det må oppleves!

Zølvi Pedersen - Yoga 123Zølvi Pedersen vil sette fokus på hvordan den indre samtalen påvirker den enkeltes yteevne i hverdagen. Foredraget heter "Bevissthetskommunikasjon - det må oppleves!" og handler om den enkeltes indre kommunikasjon.

En måte å oppleve hva denne kommunikasjonen omhandler er å dra på kolonialbutikk på tom og sulten mage og se hva som skjer i handlevogna. Den indre samtalen har enorm styrke, den er ekstrem, med utfall vi ikke nødvendigvis ønsker oss.

Gjennom en trinnvis opplæring i Yogateknikker, vil det være mulig for den enkelte å skille mellom det som vi må og vil gjøre, og det vi egentlig ikke ønsker skal oppta oss. På denne måten vil yogateknikkene gjøre den enkelte i stand til å ta bevisste handlingsvalg i sin hverdag.

For arbeidsgivere blir problemstillingen: Hvordan kan forståelse og handlingsrom for denne type mekanisme i arbeidshverdagen bidra til økt verdiskapning?

Dette må oppleves! Det får du på årets Martekonferanse!

Mer informasjon finner du på hjemmesiden, www.yoga123.no


 

Per Leidenfelt - selger, sosial og svenske

Per LeidenfeltPer Leidenfelt er daglig leder i Retorisk Institutt AS, og har gjennomført over 300 kurs i retorikk. I Tromsø er han for over 10. gang, og har holdt kurs for blant andre Fiskeriforskning, Råfisklaget, Troms Fylkeskommune samt Universitetet i Tromsø.

I sitt foredrag vil han konsentrere seg om forberedelsesfasen, teknikker for å formulere et klart budskap samt de ulike kildene for argumentasjon. Dette er de viktigste delene for å utarbeide en overbevisende presentasjon. Han vil vise at oppdagelser helt tilbake til Aristoteles tid, for nesten 2400 år siden, fungerer like godt i dag. Troverdighet vil være et nøkkelord gjennom hele foredraget hans.

"Det er lettere å tale enn å få sagt noe."

Les gjerne mer om Retorisk Institutt på deres hjemmeside:
www.retoriskinstitutt.no


 

Hilde Sandvik - Debattredaktør og Forfatter

bt.no"Du er så søt når du er sint. Om hersketeknikker, skjult makt og kjønn."

- Er hersketeknikker fremdeles mest for menn?

Hilde Sandvik holder foredrag om nevnte tema på årets Martekonferanse.

"Det er alltid en fornøyelse å se på deg."
Jan Eiler Fleischer til Celina Midel
fart

Hilde Sandvik er debattredaktør i Bergens Tidende og forfatter av boken Hersketeknikk, som ble utgitt våren 2007. Hun har også vært sommerdebattredaktør i Dagbladet og i Syn og Segn.


 

Inger Blix Kvammen - Pikene på Broen

- Idèutvikler, kurator og kunstner

Inger Blix KvammenInger Blix Kvammen har vært aktivt med i Pikene på Broen fra starten i 1996, som idèutvikler og kurator, ved siden av sitt arbeide med egen kunst.

Som kunstner arbeider Inger Blix Kvammen med kunst og kunsthåndverk i eget verksted på Hesseng like ved Kirkenes. Hun stiller ut sine arbeider nasjonalt og internasjonalt, og leverer fast til gallerier i for eksempel London, San Francisco og New York.

Kunst og kulturoperatøren, Pikene på Broen, er kjent for sine grenseoverskridende kunst og kulturprosjekter med utgangspunkt i Kirkenes og Barentsregionen. Under Festspillene i Nord-Norge i juni i år, var de kunstnerisk profil og lagde festival i festivalen med tittelen "Border crossing Exercises". Deres prosjekter er prosessorienterte, bevegelige og nyskapende. I kjølvannet av dem dannes nye internasjonale nettverk, og gjerne også ny kunst og kulturproduksjon.

I sitt foredrag vil Inger Blix Kvammen fortelle om hva Pikene på Broen er, hvordan de arbeider og hvilke planer de har for de nærmeste årene. Et kvinnedrevet ikke-kommersielt, idèbasert, prosjektfinansiert AS - går det an? Har vi bruk for det i dag når alt skal måles i bedriftsøkonomisk lønnsomhet?

Mer informasjon om Pikene på Broen, finner du på deres egen hjemmeside, www.pikene.no

"Grenser er til for å krysses.
Deres betydning vises bare når de overskrides."


 

Roanne O'Donnell (kunstner/eier av A:rt Gymsal) og Lillian M. Sund (Sund Raad as)

Kunstner møter bedriftsrådgiver - historien om A:rt Gymsal som kreativt veksthus.

Lillian og RoanneRoanne O´Donnell (Kunstner/eier A:rt Gymsal) og Lillian M. Sund (Sund Raad AS) presenterer A:rt Gymsals historie fra mai 2004 til idag.

De to forretningskvinnene gir et kompletterende foredrag om prosessen og gjennomføringen av å bygge det privat initierte kreative business, som er A:rt Gymsal AS, fra idéen - til et fruktbart konsern.

Hver av dem har sin vinkling om hva det betyr i nåtidens Norge å være en kunstner med en idé, drivkraft, fornuft og en økonomisk rådgiver med ekspertise, kompetanse og hjerte for den god idéen.

Med å jobbe sammen siden mars 2005, har de utviklet en tone som er født av respekt for hverandres kompetanse, forståelse for hverandres arbeidsprosess, et gjensidig engasjement for nyskapning og humor i alle omstendigheter.

Hver for seg er de dynamisk, sammen er de krutt!

Visjon: A:rt Gymsal berører verden.

Mer informasjon om A:rt Gymsal finner du på følgende hjemmeside, www.artgymsal.no

Mer informasjon om Sund Raad finner du på følgende hjemmeside, www.sundraad.no


 

Hans Christian Medlien - Fantasiminister i Lucky Næroset

Fantasiministeren fra Lucky Næroset kommer.

Hans Christian Medlien - Fantasiministeren Lucky Næroset“Kvinnen er det beste mennesket har skapt for en bedre verden”, mener selveste Fantasiministeren, Hans Christian Medlien, som kommer til Martekonferansen. Fantasiminister i fristaten Lucky Næroset, tankevekker i De utenkte tankers tårn U8. Forfatter av motivasjonsboka <PRIKKEN>, typisk gründer, utypisk bygdeutviklier, av og til revyartist, forhenværende overheadhunter, nåværende foredragsholder, skribent, litt filosof – alt fra egen virksomhet i tårnet, i LN, i Ringsaker.

Foredrag: Langs Lucky-veien til Lyst & Glede
Om hvordan virkemidlene humor, fantasi, galskap og mot kan lede til nye oppdagelser, nye muligheter, nye valg – for mer lyst og glede på veien. Historier og nye tanker fra fristaten Lucky Næroset v/ fantasiminister HC Medlien, tankevekker i De utenkte tankers tårn U8.

Du kan lese mer om Hans Chr. Medlien på følgende linker:

www.lucky-naeroset.net

www.u8.no/forsiden/u8_vekking/tankevekkere/hc_medlien2/


 
-
Foredragsholdere 2007 Foredragsholdere 2007
Publiseringsløsning: PublishON