Martekonferansen
Foredragsholdere

Foredragsholdere 2013


 

 

Halvor Haukerud

Titulerer seg som dårlig leder i selskapet Motarbeider og har her noen hundre worstshops, motarbeidersamtaler og andre målrettede nedturer bak seg.

Han er utdannet sivilingeniør med fordypning innen organisasjon og ledelse og aktiv som produsent, skuespiller og tekstforfatter for scene og tv.

Halvor beskrives som fargerik, han snur tankesett og byr på energi og humor. På Martekonferansen er han konferansier, historieforteller og inviterer til lærerike worshops. Dette er en mann som gjerne overrasker – det er bare å glede seg !

Personlig motto:

"Ja!"


 

 

Gunn Ovesen

Toppsjefen i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen, er tydelig i sin tale når hun snakker om betydningen av kunnskap og kompetanse i norsk næringsutvikling. Trygve Hegnars ”Kapital” har omtalt henne som ”Norges dyktigste kvinnelige nettverksbygger” og rangert henne som en av landets mektigste kvinner. Som innovasjonsdirektør er hun med på å forme Norges fremtidige industriledere og teknologiutviklere og mener bestemt at innovasjon handler om behov, bruk og brukervennlighet.

Det nye verdensbildet

På Martekonferansen vil hun ha fokus på  Norge som "annerledeslandet" og hvordan vi lokalt påvirkes av internasjonale påvirkninger og trender.  Hun bringer inn spennende perspektiv på innovasjon og  nye  muligheter for næringsutvikling i Nord-Norge.

Personlig motto:

"Drukne problemene istedenfor å gi dem svømmeføtter"


 

 

Anne Grethe Solberg

Anne Grethe er utdannet organisasjonssosiolog med doktorgrad. Hun jobber til daglig med kjønn og ledelse i Gender Consulting. Hun ble i 2012 kåret til Årets Konsulent og fikk sølv i konkurransen om den internasjonale konsulentprisen i Florida, USA.Hun har vært hodejeger med fokus på å rekruttere kvinner inn i lederstillinger og i styrer. Hun har forsket på hvordan vi kan gå fra ord til handling,få til større mangfold og økt lønnsomhet i næringslivet.

Hun utfordrer på karrierekoder og hvordan du kan få det "som du vil". Anne Grethe er også kjent for å ha stått åpent fram og vist hvordan man reiser seg etter et traume og overvinner handicap i hverdagen. Hun har mottatt Frederikkeprisen for dette arbeidet.

Feminin og maskulin ledelse, myter og eventyr

Foredraget handler om hvordan en kan øke lønnsomhet og innovasjon gjennom mangfold og personlig engasjement.

Anne Grethe beskrives som kunnskapsrik,inspirerende og utfordrende.

Personlig motto:

"Alle som vil får det til"


 

 

Anne-Marie Dahl

Anne-Marie Dahl er fremtidsforsker og driver sin egen virksomhet Futuria,www.futuria.dk.Hun er en etterspurt foredragsholder og har brei erfaring i arbeid med fremtidsscenarier og strategiske prosesser. Hun er utdannet cand.scient.pol. med sidefag i psykologi og er tidligere ansatt på bl.a. Instituttet for Fremtidsforskning, som rådgiver på Christiansborg og vært sekretariatsleder i en landboforening. Er forfatter til ”Popstars-generationen – nutidens unge, fremtidens arbejdskraft”, Turbineforlaget, 2010 og ”Genveje til fremtiden – fremtidsforskning som værktøj i virksomheden” på JP Forlag, 2006.

Fremtidens ustyrlige forbrukere

Fremtidens trender peker i flere retninger. Vi er på vei ut av informasjonssamfunnnet og inn i et følelsessamfunnn, hvor kreativitet og empati avløser rasjonalitet og faste strukturer. Samtidig utfordrer internasjonal konkurranse og stiller krav om ekspertise, målbarhet og konstant omstillingsfleksibilitet. Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut? Hvilken kompetanse blir sentral? Hvordan kan vi rekruttere i en fremtid med mangel på arbeidskraft og en zappende popstars-generasjon, som forventer, at scenen er MIN?


 

 

Anne-Mette Hoel

Anne-Mette er utdannet siviløkonom fra NHH og har over 20 års erfaring som strategisk rådgiver innen merkevarebygging, kommunikasjon og strategisk bruk av design.  Hun har også vært daglig leder av Grafill, den norske organisasjonen for visuell kommunikasjon.  Anne-Mette er i dag ansvarlig for Designprogrammet i Innovasjon Norge hvor formålet er å få flere norske bedrifter til å ta i bruk profesjonelle designere og designmetodikk i sin forretningsutvikling.

"Hvordan skape konkurransefortrinn som begeistrer kunden?"

Innovasjon i forretningsmodellen og strategisk bruk av design er effektive metoder for å skaffe seg konkurransefortrinn. Begge handler om å forstå og begeistre kundene bedre enn konkurrentene. Anne-Mette går igjennom forretningsmodellen som innovasjonsverktøy, og viser eksempler på bedrifter som har lykkes med bruk av design i sin forretningsutvikling.

Personlig motto:

"Begeistring gir grobunn for mer kreativitet, energi og glede - både privat og i arbeidslivet"


 

 

Elin Ørjasæter

Elin er ansatt som førstelektor på Markedshøgskolen i Oslo, hvor hun underviser i personalledelse, leder- og talentutvikling og organisasjonspsykologi. Hun har tidligere vært personaldirektør, informasjonssjef, barnebokforfatter, spaltist og var med som rådgiver  i tv-programmet Luksusfellen på TV3.  I 2013 etablerte hun nettbokhandelen Trolltekst, www.trolltekst.no, sammen med ektemannen Nils Gullak. Aktuell med boken "Bedre Ledelse"  som kom ut tidligere i vår.

Det glade vanvidd

Elin er direkte i talen og utfordrer på kvinners syn på seg selv og hva dårlig samvittighet og følelse av tilkortkommethet fører til. Hun tar oppgjør med prestasjonsjag, den evige lykke og "det glade vanvidd". Et foredrag med med dybde og kunnskap, presentert humoristisk og utilslørt.

Personlig motto:

"Ingenting er så galt at det ikke kan brukes i en god historie!"


 

 

Per Fugelli

Per er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, og har erfaring som lege fra Lofoten og Finnmark. Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og økonomiske goder samt verdier som trygghet, frihet og verdighet påvirker menneskers helse. Han er forfatter og hans siste bok handler om Nokpunktet.

Hans frittalenhet og åpenhet har i 2013 gitt ham flere priser. 14. mai fikk Per utdelt "Fritt Ord"-prisen for 2013, for å ha gitt kreftsyke en stemme og de som står ansikt til ansikt med døden. Styret i Fritt Ord berømmer ham for å ha "bidratt til å åpne opp diskusjonen om hva det vil si å være alvorlig kreftsyk". Han mottok også Siddisprisen 2013 i Stavanger i februar.

Så var det sjølvaste livet

Per bringer inn perspektiver om hvordan vi lever våre liv, hva som påvirker vår livskvalitet og verdiskapning i samfunnet.

Dette er et foredrag som rører ved vårt syn på oss selv, egne og samfunnets verdivalg.

Personlig motto:

"Mennesket er menneskets glede"


 

 

Even Bolstad

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge, medlemsorganisasjonen for human resources i Norge. HR Norge har 3000 medlemmer og favner de fleste større virksomheter og miljøer i Norge. Gjennom utkikksposten i HR Norge har Bolstad en unik oversikt over praksis i norske og internasjonale virksomheter og henter jevnlig impulser fra flere av verdens ledende teoretikere og praktikere innen ledelse og HR. Bolstad har militær utdanning fra Sjøkrigsskolens Intendanturlinje, har MBA, studier i arbeidsrett og har bred tilleggsutdanning innen ledelse.            Han jobbet med ledelses-, arbeidslivs- og HR-spørsmål i mer enn tjue år, med erfaring både fra offentlig og privat sektor. Han er en mye benyttet kommentator i media, skribent og foredragsholder. Even er også norsk representant i den europeiske HR-organisasjonen EAPM.

Styring uten ledelse - ledelse uten styring?

Hva er viktig – hvor er fellene – og hvordan gjør vi det i praksis? I dette foredraget vil Even ta utgangspunkt i styring og ledelse som en "tradeoff"; for mye av det ene kan ødelegge for det andre. Hvilken motivasjon ligger bak styrings- og ledelsestenkning, tillitsbasert ledelse og dilemmaene som ligger mellom prestasjonsfremmende ledelse, kontroll og styring.
Spissing mot undersøkelsene til HR Norge, som sier ganske mye om praksis i norske virksomheter og hvordan medarbeiderne opplever "det de blir utsatt for".


 

 

Hans-Olav Eriksen

Hans-Olav er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Balsfjord kommune. I 2006 tok han initiativ til å bygge opp et overbyggende reiselivsselskap med base i Tamokdalen i Troms. Initiativet resulterte i etableringen av Lyngsfjord Adventure, med salg av hundekjøring, reinkjøring med mer fra 2008. I 2010 mottok Lyngsfjord Adventure prisen Årets innovative reiselivsbedrift av NHO, i tillegg til å ha mottatt Award of Excellence fra TripAdvisor tre år på råd. Selskapet har hatt jevn økning i antall besøkende, og for 2012/13 hadde de 11 000 gjester, hvorav 99 % var utenlandske. Lyngsfjord Adventures visjon er å bidra til å gjøre Tromsøregionen til Norges, og på sikt Nordkalottens fremste kvalitetsleverandør av opplevelsestjenester.

Tilgjengelighet og "intime" tjenester som suksessfaktorer

Hans-Olav har fokus på tilgjengelighet som et grunnleggende element for å lykkes i reiselivet, kombinert med strukturbygging der man ivaretar personlige og intime tjenester med større gjestegrupper. Dette er viktige stikkord for suksessen til Lyngsfjord Adventure.


 

 

Randi Karlsen

Randi er Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole og er medeier og «meddriver» av Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja. Denne tradisjonsrike fiskeribedriften omsetter årlig for nærmere 200 MNOK og er en hjørnesteinsbedrift i det lille samfunnet på Husøya. Selskapet mottok pris for beste vekstbedrift i nord i 2012. Juryen sier: "Brødrene Karlsen har vært en viktig hjørnesteinsbedrift på Husøy helt siden den ble etablert i 1932. Bedriften startet med saltfiskproduksjon, noe som fortsatt er en av de viktigste satsingene ved siden av produksjon av laksefilet. Brødrene Karlsen har investert tungt for å klare helårs, lønnsom drift og framstår nå som en svært moderne og nytenkende vekstbedrift i nord"


 

 

Greta og Bength Hanssen

Slåttebakken Gård ligger på Senja og eies og drives av Greta og Bength Hanssen, www.slattebakken.no. Der har de innredet en gammel geitefjøs til et lite spisested.  De har  etablert et mini kompetansesenter for småskalamat og ønsker å bygge og spre kunnskap om lokal mat.  De har en spesiell interesse for gamle mattradisjoner, der bruk av lokale råvarer er i fokus. En av deres spesialiteter er egenutviklet spekepølse, som i sin helhet er produsert på gården.

"Service og lidenskap"

De forteller historien om en drøm som aldri slapp taket, hvordan de bruker tradisjoner på innovative måter og hvordan lykkes med småskalabedrift  som ligger i fjøsen på bygda.

Personlig motto:

"Kunden i fokus"


 

 

Hekla Stålstrenga


 

I år har vi vært heldige og fått booket Hekla Stålstrenga til å underholde under festmiddagen. Kunstnerisk er Hekla unik. Musikken er jordnær, ektefølt, livlig og energisk: Vi ser i dag ingen andre norske band som gjør folkemusikkinspirert populærmusikk som Hekla.

Med hele 12 uker på a-lista på NRK P1 høsten 2012 med låta ”Folketonen” og hit-en ”Har du fyr”, er Hekla Stålstrenga blitt ett av Norges favorittband. Sommeren 2013 ruller ”Båtbygger Jo” på radio, og 2. september slippes Heklas tredje album ”Dyrandé”.  Også dette albumet inneholder såre ballader og livlige riff – alt i ekte Hekla-stil!

Bandet består av Ragnhild Furebotten, Tore Bruvoll, Anne Nymo Trulsen, Trond-Viggo Solås og Ole-Jakob Larsen. Bandet er helnordnorsk og opptatt av å ivareta de nordnorske sangtradisjonene og skattene som finnes, så vel som å skape ny musikk til gamle tekster.

Vi gleder oss!


 
-
Foredragsholdere Foredragsholdere
Publiseringsløsning: PublishON